První krok

zaslání kresleného návrhu nebo fotodokumentace

Druhý krok

tvorba 3d modelu

Poslední krok

tvorba vizualizace