Tvorba vizualizací exterieru staveb a jejich začlenění do okolí.