Tvorba vizualizací exterieru staveb a jejich začlenení do okolí.